Värmekabel

<< Produkter

Med mycket lång erfarenhet och teknisk sakkunskap är TRM en leverantör av kabel för höga temperaturer och extrem miljö, avkännare och tillbehör som täcker temperaturmätning och värmealstring. TRM servar processindustrin med specialkonstruktioner efter kundernas önskemål.

Flera typer av kablar:
Värmekabel samt mineralisolerad kabel för värme och reglering, plastvärmekabel för processindustrin. Thermoelement för tillverkningskontroller.

Mineralisolerad kabel