Svetskabel

<< Produkter

Brar kablar är tillverkade av elektrolytisk kopparkärnnor lödda på smidda kopparterminaler.

I kablar med dubbla kärnor är faserna alternerade för att maximera cos φ and den elektriska effekten. Kärnorna kan lödas för att ge ett bättre skydd mot oxidation.

Bipolära kablar
Unipolära kablar