Kopparlitz

Findler kopparlitz och flexibla anslutningar.

Högflexibel rund kopparlitz enligt DIN 46 438.

Vävda kopparband enligt DIN 46 444, blank eller förtent.

Litz för avskärmning, av förtent koppartråd.

Koppartråd enligt DIN 46 444.