Insticksvärmare

<< Produkter

Schniewindt är ett tyskt bolag som har varit verksamt inom värmemarknaden sedan 1829 och har inom området utvecklat många egna produkter.

  • Elvärmeutrustning inom Ex-området
  • Doppvärmare EEx de II C
  • Luftvärmare
  • Elektriska genomströmningsvärmare
  • Elektriska värmepatroner av alla slag
  • Värmeelement
  • Elvärmegaller
  • Högtemperaturbeständig kabel