Infraelement

<< Produkter

Elstein är sedan mer än 50 år ledande avseende keramiska infravärmare och har behållit denna position genom att ständigt utveckla och skapa egna nya patenterade lösningar inom detta smala segment.

Deras element används mycket inom bla. plast, medicin, livsmedel och pappersindustrin. De har även vunnit mycket terräng genom sina enkelt hopsatta ugnar samt element med givare ingjutet i elementet för enkel och exakt styrning.

Deras mer kända elementtyper är:

FSR – med en konkav värme yta.
HLF – deras långhalsade element
HTS – energieffektiva högtemperaturselement
SHTS – med guldförgylld baksida för högsta möjliga reflektion
EBF och BHS – enkelt hopsatta och monterade ugnar

Lämna gärna en förfrågan!