Välkommen till Technolog TBT AB

Med mer än 50 års erfarenhet är Technolog TBT AB med sitt ursprung från Thorin & Thorin AB ett rent agenturföretag, som huvudsakligen har specialiserat sig på värmerelaterade produkter.

Vi riktar oss till kunder som bl.a. behöver:

Vi arbetar tillsammans med ett antal större kända företag i Europa och lagerför ett antal standardprodukter, men kan alltid även erbjuda snabba leveranser från de olika företagens huvudlager.